Ngày 27/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra, giới thiệu chủ đề Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh việc quán triệt và thực hiện tốt chủ đề cuộc vận động năm 2010 sẽ góp phần thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và trực tiếp là góp phần quan trọng để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI.

Tại hội nghị, giáo sư-tiến sĩ Mạch Quang Thắng (Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đã giới thiệu nội dung Đề cương học tập với chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Ông Mạch Quang Thắng cũng giới thiệu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh./.

Bích Liên (Vietnam+)