Tại hội nghị Xúc tiến vận động viện trợ nhằm phát triển kinh tế xã hội và khắc phục hậu quả chiến tranh, tổ chức tại Hà Nội, ngày 7/7, có 5 tổ chức phi chính phủ nước ngoài ký cam kết hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, với tổng trị giá gần 4 triệu USD.

Các tổ chức này gồm Plan, Đông Tây hội ngộ (EMW), CPI, LSNV và Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ (SEDA).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Phan Lâm Phương cho biết hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Quảng Bình đạt 650 USD/người/năm, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; tỷ lệ hộ đói nghèo cuối năm 2008 còn gần 20%.

Nhấn mạnh đến những dự án tập trung vào lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, ông Phan Lâm Phương bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ góp phần thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cộng đồng...

Hội nghị cũng đã đánh giá tình hình viện trợ phi chính phủ tại Quảng Bình trong thời gian qua. Trong 10 năm (1998 - 2008), với nguồn vốn gần 28 triệu USD, viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã góp phần giúp Quảng Bình giải quyết những vấn đề cấp bách cho một số vùng khó khăn, vùng có thiên tai.

Riêng lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giúp đỡ nhân đạo cho các nạn nhân như lắp chân giả, cung cấp xe lăn, hỗ trợ dạy nghề, tuyên truyền phòng tránh về tai nạn bom mìn cho học sinh và cộng đồng nơi có độ nhiễm cao. Chỉ tính riêng dự án dò tìm xử lý bom mìn của tổ chức MAG (Anh) thực hiện từ năm 2003 đến nay đã dò tìm và xử lý trên 61.000 quả bom mìn và các vật liệu nổ, gần 1/2 dân số trong tỉnh được hưởng lợi...

Các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận vấn đề hỗ trợ nạn nhân chiến tranh nói riêng và hỗ trợ người khuyết tật nói chung dưới góc nhìn của ba công ước quốc tế có liên quan (Công ước về quyền của người khuyết tật, về chống bom đạn chùm và công ước chống mìn).

Đại sứ Ireland tại Việt Nam, bà Maeve Collins cho biết rà phá bom mìn là mối quan tâm hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Ireland. Ireland  đã cam kết hỗ trợ công tác rà phá bom mìn ở Lào, Campuchia.

Đầu năm nay, đoàn rà phá bom mìn của Ireland đã đến Việt Nam xác định những vấn đề liên quan đến bom mìn. Ireland cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược quốc gia về rà phá bom mìn, đưa ra tiêu chuẩn mới về rà phá bom mìn cũng như những ưu tiên trong công tác này (vùng có dân ở, diện tích nuôi trồng)./.
(TTXVN/Vietnam+)