Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5-6/2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 5/2021 cho người hưởng. 

Hiện nay, cả nước có khoảng 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên và hơn 200.000 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

Nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng phương án chi trả tháng 5-6/2021 vào cùng một kỳ chi trả phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện chi trả phải xong trước ngày 20/5.

[Đổi mới truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế]

Các đơn vị chi trả thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả, địa điểm chi trả để thực hiện. Cán bộ bưu điện vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tự đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Tại các điểm chi trả, các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí; yêu cầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong toàn hệ thống./.

(Vietnam+)