Dự toán hơn 100.000 tỷ đồng chi khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế

Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao năm 2021, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định.
Dự toán hơn 100.000 tỷ đồng chi khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế ảnh 1Tiếp nhận hồ sơ BHXH. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg về việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021.

Theo quyết định, Chính phủ giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân với tổng dự toán là 106.118.250 triệu đồng.

Cụ thể, thành phố Hà Nội 18.846.459 triệu đồng; Thành phố Hồ Chí Minh 20.102.755 triệu đồng; An Giang 1.381.754 triệu đồng; Bà Rịa-Vũng Tàu 879.422 triệu đồng; Bắc Giang 1.453.611 triệu đồng...

[Cấp đổi khoảng 10 triệu thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới trong năm 2021]

Bên cạnh đó, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao năm 2021, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm khẩn trương sửa đổi Định mức kinh tế-kỹ thuật các dịch vụ khám, chữa bệnh làm cơ sở tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho phù hợp, gắn với chất lượng dịch vụ, điều kiện thực tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 30/3/2021 và áp dụng cho năm tài chính năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục