Hà Nội công bố hiện trạng rừng năm 2023 phục vụ công tác khai thác, quản lý

Tính đến 31/12/2023, tổng diện tích có rừng và diện tích chưa thành rừng của Hà Nội là 27.074,89 ha, trong đó, diện tích có rừng 18.519,63 ha, gồm rừng tự nhiên 7.593,07 ha; rừng trồng 10.926,56 ha.

Mô hình trồng rừng gỗ lớn đã mang lại hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường. (Ảnh: TTXVN)
Mô hình trồng rừng gỗ lớn đã mang lại hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường. (Ảnh: TTXVN)

Theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND về công bố hiện trạng rừng thành phố Hà Nội năm 2023 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, tính đến ngày 31/12/2023, tổng diện tích có rừng và diện tích chưa thành rừng của thành phố là 27.074,89 ha.

Trong đó, diện tích có rừng 18.519,63 ha (gồm rừng tự nhiên 7.593,07 ha; rừng trồng 10.926,56 ha) và Diện tích chưa thành rừng là 8.555,26 ha (gồm diện tích đã trồng rừng chưa đạt tiêu chí thành rừng là 993,41 ha; diện tích khoanh nuôi tái sinh là 315,58 ha và diện tích khác là 7.246,27 ha).

Ngoài ra, diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ của thành phố là 18.519,63 ha; Tỷ lệ che phủ rừng 5,57%.

Cũng tại Quyết định này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã có rừng tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu theo hiện trạng rừng được Ủy ban Nhân dân thành phố công bố, đồng thời, sử dụng số liệu hiện trạng rừng để cập nhật, làm cơ sở theo dõi diễn biến rừng năm tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục