Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/12, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức diễn tập đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước thành phố Hà Nội quy mô cấp cơ sở năm 2015.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức diễn tập an toàn thông tin cấp quận, huyện, từ đó triển khai xuống cấp phường, xã, những cơ quan mà phần lớn thông tin được lưu chuyển qua không gian mạng.

Mục tiêu tổ chức diễn tập là đảm bảo cơ sở hạ tầng thông tin của thành phố Hà Nội hoạt động ổn định, an toàn và bảo mật, giảm thiểu thiệt hại do sự cố an toàn thông tin; nâng cao nhận thức về an toàn thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn Thủ đô; hình thành quy trình phối hợp và khắc phục sự cố mất an toàn thông tin; đánh giá khả năng nguồn lực đội ngũ cán bộ, trang thiết bị làm công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị.

Tại buổi diễn tập, các cán bộ công nghệ thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (đơn vị chủ trì thực hiện) đã thực hiện diễn tập các tình huống mất an toàn thông tin và cách thức ứng phó, khắc phục sự cố an toàn thông tin với nhiều tình huống giả định khác nhau.

Cụ thể, với 3 tình huống xảy ra là phòng chống tấn công từ mã độc, phòng chống tấn công qua mạng không dây và phòng chống tấn công thay đổi nội dung Cổng thông tin điện tử.

Các tình huống này được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xây dựng kịch bản, mô phỏng hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị các trang thiết bị và các công cụ thực hiện một cách chi tiết, đầy đủ và chính xác. Qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội hiểu rõ hơn về cách thức phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin.

Cuộc diễn tập cũng thể hiện khả năng huy động, tham gia phối hợp của các lực lượng hỗ trợ bên ngoài như Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, các doanh nghiệp Viễn thông... khi xảy ra sự cố mất an toàn thông tin ở mức độ cao.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao việc thành phố Hà Nội chủ động tổ chức diễn tập. Hà Nội đang trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính và hướng tới một thành phố thông minh hơn.

Do đó, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố cũng phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Vì vậy, việc diễn tập đảm an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan thành phố là rất cần thiết và phải làm thường xuyên với sự phối hợp của nhiều lực lượng liên quan.

Đại úy Nguyễn Cao Cường, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Quốc phòng cho biết, cuộc diễn tập lần này góp phần hình thành quy trình khắc phục, ứng cứu khi sự cố xảy ra ở cấp cơ sở, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cụ thể.

Bên cạnh đó, việc xử lý các sự cố an toàn thông tin cũng như tham gia các chương trình diễn tập trên địa bàn Thủ đô là hoạt động hết sức cần thiết nhằm nâng cao kỹ năng cho các lực lượng tác chiến, bảo vệ mạng của Hà Nội trong việc phòng thủ và khắc phục sự cố tấn công mạng, đặc biệt là các kỹ năng đối phó với các đợt tấn công nguy hiểm xảy ra trên diện rộng.

Sau diễn tập, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ chuyển giao lại toàn bộ cách thức thực hiện, các công cụ thực hiện, khung kịch bản cho các quận, huyện, thị xã nghiên cứu và chủ động triển khai diễn tập trong các năm tiếp theo tại đơn vị mình.

Cuộc diễn tập cũng được ghi hình làm tài liệu để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và áp dụng khi có sự cố mất an toàn, an ninh thông tin và tổ chức diễn tập quy mô cấp cơ sở./.