Hà Nội tiếp tục lắp đặt thiết bị thông minh thay loa phường

Hà Nội tiếp tục triển khai, lắp đặt thí điểm thiết bị thông minh tại các hộ gia đình phục vụ công tác thông tin cơ sở, thay thế hệ thống đài truyền thanh (loa phường) tại các phường thuộc quận.
(Nguồn: Vnews)

Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2018, trong đó đáng chú ý tiếp tục triển khai thí điểm lắp đặt thiết bị thông minh tại các hộ gia đình.

Theo đó, Hà Nội tiếp tục triển khai, lắp đặt thí điểm thiết bị thông minh tại các hộ gia đình phục vụ công tác thông tin cơ sở, thay thế hệ thống đài truyền thanh (loa phường) tại các phường thuộc quận, hướng tới thực hiện thu phí các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và các dịch vụ có thu phí khác qua hệ thống thiết bị thông minh.

Việc tiếp tục triển khai, lắp đặt thiết bị thông minh thay thế loa phường tiếp tục triển khai từ quý 2-4 năm 2018.

Bên cạnh đó, triển khai thí điểm lắp đặt các thiết bị màn hình cảm ứng, trang thiết bị công nghệ thông tin để tuyên truyền và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các khu vực chung cư, tổ dân phố tại các quận theo hình thức xã hội hóa, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến dùng chung của thành phố; khuyến khích triển khai tại các huyện có đủ điều kiện thực hiện./.

(Vnews)