Từ năm 2010 đến 2013 thành phố Hà Nội đã tiết kiệm được 608,08 triệu kWh điện, trị giá 972 tỷ đồng.

Kết quả trên là sự phối hợp giữa Tổng công ty Điện lực Hà Nội với Liên đoàn Lao động thành phố trong tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong công nhân viên chức Thủ đô trong suốt thời gian qua.

Trong ba năm, Tổng công ty Điện lực Hà Nội phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố phát động nhiều phong trào tiết kiệm điện được đông đảo nhân dân Thủ đô hướng ứng, như các phong trào gia đình tiết kiệm điện; tuyến phố tiết kiệm điện; học sinh chung tay tiết kiệm điện; tổ chức hội thi cán bộ quản lý năng lượng, tuyên truyền viên tiết kiệm điện.

Ngoài ra, qua các tờ rơi, hệ thống thông tin truyền thông, truyền thanh ở các xã, phường, cũng đã góp phần tuyên truyền tiết kiệm điện có hiệu quả ở Thủ đô.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội có biện pháp "mạnh tay" đối với những đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp sử dụng vượt quá 10% điện năng, sau khi đã ký cam kết sử dụng điện tiết kiệm.

Điện lực Hoàn Kiếm cho biết, từ năm 2010 đến tháng 9/2013, công ty đã cung cấp 2,1 tỷ kWh điện, với tỷ lệ tổn thất giảm dần từ 5,01 xuống 4,78%, góp phần tiết kiệm khoảng 10-11 triệu kWh điện/năm, tương đương 2% điện năng.

Để công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao, ngoài việc tuyên truyền các đơn vị sử dụng tiết kiệm điện, Điện lực Hoàn Kiếm còn chú trọng kiểm tra côngtơ, phát hiện lập biên bản xử lý 800 trường hợp trộm cắp điện.

Tại buổi tổng kết ngày 15/10, Tổng công Điện lực Hà Nội và Liên đoàn lao động thành phố cho rằng, sau ba năm phối hợp giữa hai bên, bước đầu làm thay đổi nhận thức, thói quen trong sử dụng điện của người dân Thủ đô.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phát động phong trào tiết kiệm điện một cách sâu rộng, thiết thực. Trong đó, tập trung tuyên truyền cho các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng những thiết bị công nghệ tiết kiệm điện; vận động cán bộ công nhân viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô sử dụng điện có ý thức hơn./.