Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương giao Tổng Công ty vận tải Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hanel, được nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống vé thẻ xe buýt tự động (Q-Ticket) có tích hợp với việc quản lý giám sát hành trình xe buýt (GPS) theo hình thức xã hội hóa (100% vốn doanh nghiệp), để thay thế vé giấy hiện đang áp dụng trong thời gian tới.

Theo đó, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hanel có trách nhiệm liên hệ với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan để được hướng dẫn lập dự án theo đúng các quy trình về đầu tư và các quy định pháp luật liên quan.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học Công nghệ và Môi trường và các sở, ngành liên quan hướng dẫn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hanel triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong những năm tới, xe buýt vẫn là loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực, do đó cần phải đổi mới hệ thống vé tiên tiến, linh hoạt thuận lợi cho người sử dụng./.