Thông báo ngày 4/1 của Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tạm ngừng tiếp nhận lao động nước ngoài làm việc trong ngành chăn nuôi để ngăn chặn dịch lở mồm long móng (FMD) lây lan.

Thông báo nêu rõ theo các quyết định trước của chính phủ, bắt đầu từ ngày 6/1 tới, Hàn Quốc sẽ chính thức tiếp nhận lao động nước ngoài theo chỉ tiêu của năm 2011 với tổng cộng 48.000 người, trong đó các ngành được phép tuyển lao động nước ngoài là xây dựng, nông nghiệp và nghề cá... Tuy nhiên, lao động trong ngành chăn nuôi sẽ tạm thời bị hạn chế cho đến khi dịch FMD được kiểm soát.

Dịch bệnh FMD đã bùng phát nghiêm trọng tại Hàn Quốc và lan rộng ở năm tỉnh thành, buộc chính phủ phải lập Trung tâm điều phối khủng hoảng để theo dõi và dập tắt dịch bệnh.

Năm nay, Hàn Quốc đẩy nhanh việc công bố chỉ tiêu nhập khẩu lao động nước ngoài nhằm kịp thời cung ứng lao động cho các khu vực sản xuất trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi sau khủng hoảng.

Việt Nam hiện đứng đầu danh sách 15 nước cử người lao động sang Hàn Quốc. Năm 2010, Việt Nam có 8.223 lao động nhập cảnh vào Hàn Quốc, chiếm 23,2% tổng hạn ngạch nhập khẩu lao động nước ngoài của nước này./.