Hình ảnh Bác Hồ từ Bến Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử

Ngày 5/6/1911, trên con tàu Admiral Latouche-Tréville, từ cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.
(TTXVN/Vietnam+)