Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư

Chiều 10/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Kuwait Yousef Ashour Al-Sabbagh và Đại sứ Israel Yaron Mayer đến trình Quốc thư nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 1Đại sứ Kuwait Yousef Ashour Al-Sabbagh đến Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Kuwait Yousef Ashour Al-Sabbagh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Kuwait Yousef Ashour Al- Sabbagh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 4Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Kuwait Yousef Ashour Al-Sabbagh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 5Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đại sứ Kuwait Yousef Ashour Al-Sabbagh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 6Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Kuwait Yousef Ashour Al-Sabbagh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 7Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Kuwait Yousef Ashour Al-Sabbagh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 8Đại sứ Kuwait Yousef Ashour Al-Sabbagh viết lưu bút tại Lễ trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 9Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đại sứ Kuwait Yousef Ashour Al- Sabbagh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 10Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Israel Yaron Mayer. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 11Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Israel Yaron Mayer. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 12Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đại sứ Israel Yaron Mayer. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 13Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Israel Yaron Mayer. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 14Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Israel Yaron Mayer. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 15Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Israel Yaron Mayer. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 16Đại sứ Israel Yaron Mayer viết lưu bút tại Lễ trình Quốc thư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Kuwait, Israel đến trình Quốc thư ảnh 17Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đại sứ Israel Yaron Mayer. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục