Hình ảnh những nút giao thông hiện đại của thủ đô Hà Nội

Những năm qua, giao thông Hà Nội đang có bước chuyển biến tích cực, ngày càng nhiều tuyến đường, nút giao thông hiện đại, đa năng có giá trị hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng.
(TTXVN/Vietnam+)