Hình ảnh phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2022 với các nội dung: Luật đất đai (sửa đổi); Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật giá (sửa đổi).
(TTXVN/Vietnam+)