Hình ảnh phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, với trọng tâm là một số nhiệm vụ quan trọng trong quý 1/2021.
(TTXVN/Vietnam+)