Hình ảnh quân đội phun hóa chất khử khuẩn, tiêu độc toàn bộ TP.HCM

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra quân khử khuẩn, tiêu độc diện rộng bằng hóa chất chuyên dụng trên toàn địa bàn Thành phố để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Hải An (Vietnam+)