Hình ảnh robot đào hầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội

Robot đào hầm dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn-ga Hà Nội sẽ được vận chuyển về nước vào cuối năm 2020. Dự kiến tháng 3/2021, nhà thầu bắt đầu khoan đào những mét đường hầm đầu tiên của dự án.
Việt Hùng (Vietnam+)