Hình ảnh thú vị khi hai con sông khác màu hợp lưu tại hồ chứa nước

Hình ảnh tương phản thú vị khi hai con sông - sông Hoàng Hà và sông Dao - hợp lưu tại hồ chứa nước Lưu Gia Giáp, thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
(Vietnam+)