Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Sáng 17/3/2021, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ các nước: Cộng hòa Panama, Cộng hòa Singapore và Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam đến trình Quốc thư.
Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các Đại sứ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ảnh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ảnh 3Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ảnh 4Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ảnh 5Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ảnh 6Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục