Hình ảnh về Tướng Đồng Sỹ Nguyên trên cương vị Bộ trưởng Giao thông

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (1923-2019) đã kinh qua nhiều vị trí, có những đóng góp lớn cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như xây dựng đất nước.
(TTXVN/Vietnam+)