Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin giúp đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt các chủ trương,chính sách của Đảng và Nhà nước; tiếp cận đầy đủ các nguồn thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường.
Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hvdt.edu.vn)

Tỉnh Ninh Thuận tập trung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng hiệu quả công nghệ-thông tin, giúp đồng bào nhanh chóng nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp cận đầy đủ các nguồn thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tỉnh sẽ thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và an ninh trật tự.

Mục tiêu của tỉnh đến năm 2023, 100% người có uy tín, 90% đồng bào dân tộc thiểu số nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về an ninh, trật tự; chính sách về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai; 80% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và thị trường; 90% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin, kiến thức về y tế, phòng chống các bệnh đặc thù để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống.

[Khoa học-công nghệ là giải pháp phát triển vùng dân tộc thiểu số]

Ninh Thuận tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giúp đảm bảo 80% các lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số trên địa bàn được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện để phổ biến, giới thiệu rộng rãi với công chúng.

Đồng thời, tỉnh xây dựng thư viện điện tử, dữ liệu về công tác dân tộc của tỉnh bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin kịp thời.

Đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận sẽ hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc và các ứng dụng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh phấn đấu 100% đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên, để đạt được mục tiêu trên, tỉnh giao các đơn vị liên quan tập trung các giải pháp chính.

Đó là, tiết kế, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trên thiết bị di động thông minh để hỗ trợ phổ biến đường lối chính sách, pháp luật; cung cấp thông tin việc làm; ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ chẩn đoán, khám, chữa bệnh từ xa đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tìm kiếm, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan nhà nước cung cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông tin phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin.

Tỉnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư đóng góp vào bộ dữ liệu dân tộc thiểu số; tiếp tục nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho người làm công tác dân tộc trên địa bàn.

Tỉnh Ninh Thuận hiện có 32 dân tộc thiểu số với khoảng 144.200 người, chiếm 24,4% dân số toàn tỉnh.

Người dân tộc thiểu số sinh sống tại 37 xã ở 7 huyện, thành phố, trong đó, có 15 xã khu vực III, 21 xã khu vực II, 1 xã khu vực I; 1 huyện nghèo Bác Ái theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Những năm qua, với sự hỗ trợ đầu tư của Trung ương và địa phương, đời sống kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận có nhiều chuyển biến rõ rệt, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Đáng chú ý, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, Ninh Thuận đã có 16/37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 11 xã vùng đồng bào Chăm và 5 xã vùng đồng bào Raglai.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giảm bình quân 4%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều.

Đến cuối năm 2020, Ninh Thuận còn 6.084 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, chiếm 16,19% và 4.929 hộ cận nghèo, chiếm 13,11% tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục