Theo Bộ Xây dựng​, đến quý 3 năm nay, những địa phương được tạm ứng kinh phí đã hoàn thành hỗ trợ cho 50.766 hộ theo chính sách nhà ở cho người có công, đạt tỷ lệ 82% số hộ cần hỗ trợ theo kế hoạch.

Trong số này có 31.455 hộ được xây mới nhà ở, 19.311 hộ được sửa chữa, cải tạo lại nhà ở và 8.080 hộ đang triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng sẽ được thực hiện lâu dài, liên tục với chủ trương không để một hộ gia đình nào có khó khăn về nhà ở phải ở nhà tạm, nhà hư hỏng nặng. Chính phủ cũng tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cho tới khi hoàn thành.

Tuy nhiên, do hiện nay số lượng người có công cần thực hiện quá lớn, vượt quá dự kiến trong khi ngân sách Trung ương cũng đang phải cân đối để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội khác nên trước mắt Chính phủ sẽ bố trí vốn để hoàn thành hỗ trợ cho khoảng 80.000 hộ người có công với cách mạng.

Trong số này gồm 72.153 hộ có công của 53/63 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 7.847 hộ người có công của 10 địa phương không có báo cáo gửi về nhưng đã được phê duyệt đề án.

Đối với số lượng hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở còn lại là khoảng 260.680 hộ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát và báo cáo Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ vào các năm tiếp theo.

Dự kiến, chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng sẽ hoàn thành vào năm 2018./.