Hoat dong Hoi Nha bao chua theo kip su phat trien bao chi hinh anh 1Nhà báo tác nghiệp tại một sự kiện. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 18/4, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác hội năm 2014.

Nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá trong 10 năm qua, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo đã được nâng lên đáng kể, có những bước chuyển biến rõ nét theo hướng đa dạng hóa, tập hợp, đoàn kết, hướng đội ngũ phóng viên, nhà báo vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác thông tin, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, tham gia phối hợp quản lý, chỉ đạo báo chí.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng nghiêm túc nhìn nhận, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội vẫn chưa cao, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Phương thức hoạt động Hội có đổi mới nhưng chưa theo kịp sự phát triển của báo chí. Sức thu hút của tổ chức Hội chưa cao, vẫn còn những hội viên vi phạm quy định đạo đức người làm báo, vi phạm pháp luật.

Năm 2014, nhiệm vụ đặt ra cho công tác chung của Hội là đẩy mạnh việc giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và đạo đức người làm báo, coi đây là việc làm thường xuyên, là cơ sở để xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh.

Hội cũng sẽ triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm các hội viên, nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác thông tin báo chí, nghiêm túc thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, tổ chức các hoạt động thường xuyên như xây dựng tổ chức công tác Hội, công tác kiểm tra, công tác nghiệp vụ.

Hội cũng sẽ triển khai công tác đối ngoại, tăng cường mở rộng quan hệ với Hội nhà báo các nước trong khu vực và trên thế giới...

Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014, là tăng cường chỉ đạo theo dõi, kiểm tra giám sát các hoạt động của các cấp hội để triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; tham gia tư vấn, kiến nghị với Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng cơ chế, chính sách đối với báo chí, những người làm báo, các cơ quan báo chí và việc quản lý báo chí để báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng số lượng và chất lượng các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, đặc biệt chú trọng việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp.

Hội cũng sẽ tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo, chuyên đề, giúp hội viên nâng cao trình độ, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo Hội các cấp, có cơ chế đặc thù để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý về làm công tác Hội.../.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)