Nhấp chuột vào ảnh để xem ở kích thước chuẩn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo là chủ sở hữu và Bộ này đã giao Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhiệm vụ tổ chức, biên tập, xuất bản và in, phát hành sách giáo khoa.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết giá bán của sách giáo khoa giữ nguyên từ năm 2011 (giá này do Chính phủ phê duyệt) mặc dù giá giấy nguyên liệu và chi phí in ấn, phát hành đã tăng lên rất nhiều.

Do vậy doanh thu phát hành sách giáo khoa không thể bù đắp chi phí dẫn đến mảng hoạt động xuất bản phát hành sách giáo khoa luôn bị lỗ, mỗi năm khoảng 40 tỷ đồng. Điều này được Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Tổng cục thuế, ... xác nhận./.