Học sinh Hà Nội đi học trở lại sau ''kỳ nghỉ Tết dài 30 ngày''

Học sinh tại Hà Nội đã bắt đầu đi học trở lại trong ngày 2/3. Đây là buổi học đầu tiên sau ''kỳ nghỉ Tết dài gần 30 ngày'' của các em do dịch COVID-19.
Minh Sơn-Tá Hiển (Vietnam+)