Tuyên truyền cho người dân thông tin về hợp nhất chi trả trợ giúp xã hội. (Ảnh: Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”)

Sau gần một năm thí điểm, Chương trình “Tạo cơ hội” thuộc dự án “Tăng cường sự trợ giúp xã hội Việt Nam” đã triển khai thành công việc hợp nhất chi trả trợ giúp xã hội hộ gia đình cho 291.453 đối tượng chính sách. Dự án giúp đảm bảo việc chi trả trợ cấp xã hội minh bạch và tiền trợ cấp được sử dụng hiệu quả.

Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” là dự án được thực hiện thí điểm tại 4 tỉnh: Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng và Trà Vinh theo định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội. Mục tiêu chính của dự án là xây dựng các giải pháp hiện đại hóa hệ thống trợ giúp xã hội, hợp nhất chương trình và quy trình triển khai các chương trình trợ giúp tiền mặt.

Giám đốc dự án, ông Đặng Kim Chung cho biết: “Mục tiêu của đổi mới đó là phải hỗ trợ tốt hơn cho người nghèo, những đối tượng yếu thế; huy động được đa dạng các nguồn lực trong xã hội. Đặc biệt, đảm bảo minh bạch trong thực hiện chính sách nhằm hướng đến đảm bảo mức sống tối thiểu cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.”

Sau gần một năm triển khai thí điểm, dự án đã thu được những kết quả khả quan. Công tác chi trả thông qua bưu điện đã đạt tỷ lệ thành công trên 90%. Kết quả này đã giảm thiểu áp lực cho bộ máy quản lý vốn quá tải, cồng kềnh và đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện chi trả. Người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại cũng như giúp người dân hàng tháng có một khoản tiền tập trung hơn để đầu tư cho dinh dưỡng, khám sức khỏe và cho trẻ đến trường.

Để phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin quản lý tích hợp các chính sách trợ giúp xã hội trên toàn bộ 63 tỉnh thành, dự án đã phối hợp với Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Cục Bảo trợ xã hội và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tiến hành hoạt động thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có người đang hưởng trợ cấp, trợ giúp hàng tháng.

Dự kiến, việc thu thập thông tin sẽ hoàn thành vào tháng 7/2016. Đồng thời, dự án cũng căn bản hoàn thành hệ thống thông tin quản lý (MIS) tích hợp cho các chính sách trợ giúp xã hội.

Bên cạnh việc hiện đại hóa hệ thông trợ giúp, dự án cũng xây dựng và củng cố năng lực cho hệ thống cộng tác viên thôn bản. Tính đến nay, cộng tác viên tại cơ sở ước tính hơn 6.000 người tại 690 xã của 4 tỉnh dự án, đảm bảo mỗi thôn/bản có một cộng tác viên.

Lực lượng cộng tác viên thôn bản là nòng cốt, được bồi dưỡng kiến thức về chính sách để hỗ trợ các đối tượng chính sách đăng ký tham gia chương trình, cung cấp thông tin và tuyên truyền vận động người dân sử dụng tiền trợ cấp đúng mục đích. Dự án cũng thiết lập đường dây nóng miễn phí 18001567 để hỗ trợ ghi nhận giải đáp thắc mắc cho người dân kịp thời./.

Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” là dự án thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF). Dự án có tổng vốn đầu tư là 62,5 triệu USD , triển khai trong giai đoạn 2014 đến hết 31/12/2019 tại 4 tỉnh thí điểm là Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng và Trà Vinh.