IMF khang dinh se hop tac chat che va ho tro Viet Nam hieu qua hinh anh 1Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và đại diện Đoàn chuyên gia IMF, ông Alex Moumouras. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp đoàn chuyên gia Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang làm việc tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam với IMF; bày tỏ hài lòng và chia sẻ các đánh giá, kết quả làm việc tích cực của đoàn với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam; trao đổi đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam gần đây.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông báo chủ trương, chính sách lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế và việc thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, ông Nguyễn Văn Bình thông báo Việt Nam chủ trương tiếp tục đổi mới toàn diện, sâu rộng, có những đột phá về cơ chế chính sách và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quyết liệt hành động, huy động mọi nguồn lực, phát huy dân chủ, sáng tạo của người dân, doanh nghiệp; lấy ổn định kinh tế vĩ mô làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững, thúc đẩy những lĩnh vực chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, cải cách doanh nghiệp Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân gắn với thu hút có chọn lọc đầu tư nước ngoài để tạo động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tái cơ cấu khu vực ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu, kiểm soát an toàn nợ công, quản lý tỷ giá và sử dụng hợp lý các công cụ chính sách tài khóa để hệ thống ngân hàng Việt Nam ổn định và hiệu quả.

Ông Alex Moumouras, Trưởng đoàn chuyên gia IMF đánh giá cao ý kiến và thông báo của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về tình hình kinh tế Việt Nam, về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020 và các ưu tiên, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Ông Alex Moumouras báo cáo với Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình các ý kiến nhận xét của đoàn với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam, trong đó đánh giá cao những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam thời gian qua, nhất là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; đồng thời trao đổi về một số thách thức Việt Nam đang gặp phải để bảo đảm tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của biến động thị trường quốc tế.

Với các trọng tâm cải cách của Việt Nam, ông Alex Moumouras bày tỏ sự nhất trí đối với cải cách chính sách tài khóa, tiếp tục tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và hệ thống doanh nghiệp, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả Việt Nam./. 

PV (TTXVN/Vietnam+)