(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Tác phẩm “Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế” được Ban tổ chức Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” 05 trao giải đặc biệt./.