Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tăng trưởng ngoạn mục từ 3,3% (năm 1967) lên 4,8% (năm 2016), trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới và lớn thứ 3 tại khu vực châu Á./.