(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo kết quả nghiên cứu Chỉ số phát triển nữ doanh nhân của Mastercard (MIWE), Việt Nam đạt 65,5 điểm, xếp thứ 18 cùng với các quốc gia nằm trong tốp đầu.

Ngoài ra, tỷ lệ nữ doanh nhân tại Việt Nam chiếm 31,3%, xếp thứ 6 trong số các quốc gia có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất./.