Trong số các tác phẩm nổi tiếng đoạt giải của TTXVN, tác giả Lâm Hồng Long có 2 tác phẩm đoạt Giải thưởng Chí Minh là tác phẩm "Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn" và tác phẩm "Mẹ con ngày gặt mặt."./.

(TTXVN/Vietnam+)