(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Twitter đã được tạo ra tháng 3 năm 2006 bởi Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone và Noah Glass và hoạt động vào tháng 7 năm 2006. Twitter có trụ sở chính tại San Francisco và đã có hơn 25 văn phòng trên toàn thế giới.

Tính đến tháng 5 năm 2015, Twitter đã có hơn 500 triệu người dùng, trong đó có hơn 302 triệu người hoạt động thường xuyên. Twitter cũng được xem như là SMS của Internet./.