Công bố tiêu chí an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát

Bộ tiêu chí này được khuyến nghị áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đánh giá, lựa chọn và sử dụng thiết bị camera.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: FPT)
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: FPT)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 724/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát.

Theo đó, tài liệu này đưa ra và khuyến nghị áp dụng các yêu cầu kỹ thuật an toàn thông tin mạng cơ bản cho thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức mạng (gọi tắt là thiết bị camera). Đối với các yêu cầu kỹ thuật an toàn thông tin mạng ở mức cao hơn, các tổ chức, cá nhân căn cứ đặc thù, nhu cầu thực tiễn của mình để xem xét, quyết định.

Về đối tượng áp dụng, khuyến nghị áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đánh giá, lựa chọn và sử dụng thiết bị camera.

Các yêu cầu cơ bản mà Quyết định chỉ rõ ra bao gồm yêu cầu có tài liệu hướng dẫn sản phẩm cho người sử dụng, quản lý xác thực, quản lý lỗ hổng bảo mật, quản lý thực hiện cập nhật và quản lý phiên an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục