[Infographics] So lieu ve muc song dan cu Viet Nam qua cac nam hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 55,3%, thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 11,2%, thu từ hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,9%, thu khác chiếm 10,6%. /.

(TTXVN/Vietnam+)