Sáng 13/12, tại Hà Nội, ông Giàng Seo Phử, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Damien Cole, Đại sứ Ireland tại Việt Nam đã ký Thỏa thuận tài trợ của Chính phủ Ireland cho Chương trình 135 ở Việt Nam giai đoạn 2013-2015.

Theo thỏa thuận, giai đoạn 2013-2015, Chính phủ Ireland cam kết hỗ trợ 13,29 triệu euro (khoảng 18,26 triệu USD) cho Chương trình 135 ở tám tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum và Trà Vinh.

Khoản hỗ trợ này phục vụ công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện đời sống văn hóa, xã hội của người dân tại những xã đặc biệt khó khăn ở vùng núi, thu hẹp khoảng cách và mức sống giữa các khu vực và các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Hàng năm, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ireland sẽ đánh giá, giám sát tiến độ việc triển khai thực hiện khoản viện trợ này. Qua đó, phát hiện những khó khăn, thách thức phát sinh trong quá trình thực hiện, kịp thời đưa ra các khuyến nghị để cải thiện tình hình.

Chính phủ Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm nguồn tài trợ của Ireland được sử dụng đúng mục đích đề ra.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan nhấn mạnh: Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, đầu tư nhiều nguồn lực để hỗ trợ vùng dân tộc và miền núi.

Cùng với nguồn lực trong nước, các tổ chức quốc tế đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ mạnh mẽ, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển và đổi mới đất nước. Nổi bật trong việc hỗ trợ đó là tập trung đầu tư cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Trân trọng cảm ơn Chính phủ Ireland đã hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo và phát triển ở Việt Nam nói chung, vùng dân tộc thiểu số nói riêng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan cho rằng hoạt động tài trợ của Chính phủ Ireland đã đóng góp hiệu quả cho thành tựu xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam.

Đồng thời, hoạt đồng tài trợ này còn giúp duy trì, củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc mong muốn Chính phủ Ireland và các đối tác phát triển, các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại Việt Nam.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ của Chính phủ Ireland cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 theo đúng thỏa thuận.

Đại sứ Ireland tại Việt Nam Damien Cole nhấn mạnh: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Ireland.

Ireland cam kết tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Chương trình giảm nghèo ở Việt Nam bằng cách tiếp cận hài hòa nhất, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống cho hàng triệu người nghèo trong những năm tới./.
Khiếu Tư (TTXVN)