Khai mac trung bay 50 nam thuc hien Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 1Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tham quan trưng bày. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Trưng bày chuyên đề: “Hành trình vươn tới những ước mơ-50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức đã chính thức khai mạc chiều 19/8 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và cắt băng khai mạc trưng bày.

Trưng bày “Hành trình vươn tới những ước mơ-50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)” tập hợp hơn 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu… giới thiệu đến công chúng những thành tựu nổi bật của Việt Nam đã đạt được trên chặng đường 50 năm qua, từng bước hiện thực hóa những mong muốn cuối cùng của Bác Hồ trước lúc đi xa. Khu trưng bày được chia thành 4 nội dung lớn.

Phần thứ nhất có chủ đề "Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (1969-1975)" giới thiệu khái quát những dấu mốc lịch sử của Tổ quốc từ lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa. Trước sự mất mát to lớn này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết một lòng, tập trung cao độ ý chí, sức lực, biến đau thương thành hành động, học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả dân tộc đã anh dũng chiến đấu, từng bước thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đúng như di nguyện của Người.

Phần thứ hai là “Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) với những hình ảnh, tài liệu hiện vật về công cuộc kiến thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau ngày đất nước thống nhất.

Trong giai đoạn này, dù gặp nhiều khó khăn nhưng toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được một số thành tựu cơ bản, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước...

Phần thứ ba với chủ đề: “Đổi mới và phát triển (1986-1995)” cung cấp những thông tin quan trọng của giai đoạn sau 10 năm đất nước hòa bình và bước đầu xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. Đường lối Đổi mới được đề ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 12/1986. Đây là bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam.

Thành tựu của công cuộc đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt, vị thế của đất nước, kinh tế chuyển đổi và tăng trưởng, văn hóa phát triển, xã hội từng bước trở nên năng động và có sự chuyển mình kỳ diệu, đất nước phồn vinh, quốc phòng được giữ vững, an ninh quốc gia được bảo đảm.

Phần cuối cùng có tiêu đề: “Hội nhập và cất cánh (1995-2019)” gồm các tài liệu, hiện vật, hình ảnh về sự phát triển của đất nước trong thời kì hội nhập quốc tế...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà Văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Trước lúc đi xa, Người đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, được coi là kim chỉ nam cho trên mỗi chặng đường đi lên của đất nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà cho biết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã củng cố niềm tin của toàn dân tộc vào tương lai thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là những lời căn dặn mang tính cương lĩnh trong sự phát triển đất nước, là ánh sáng soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng cao.

Trưng bày chuyên đề: “Hành trình vươn tới những ước mơ-50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)” diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến tháng 12/2019./.

Ng. Bích (TTXVN/Vietnam+)