Khai trương Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ chuyển đổi số

Trung tâm đi vào hoạt động cũng sẽ góp phần nâng cao số lượng, chất lượng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ

Các đại biểu ấn nút khai trương Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Các đại biểu ấn nút khai trương Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 30/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai trương Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số nhằm tạo không gian hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy khẳng định việc đưa Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số đi vào hoạt động sẽ là cơ sở quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của tỉnh trong việc triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Do đó, Trung tâm đi vào hoạt động cũng sẽ góp phần nâng cao số lượng, chất lượng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương; đồng thời là mắt xích quan trọng góp phần lan tỏa định hướng phát triển chung của tỉnh.

Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số có chức năng cung cấp không gian, tiện ích, phương tiện phục vụ cho hoạt động hỗ trợ cộng đồng, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng. Cùng đó, tiếp nhận và phát triển các sáng kiến và các thử nghiệm thực tế, tổ chức các cuộc thi ý tưởng, sáng kiến phục vụ cộng đồng; nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, hỗ trợ phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, liên kết với các vườn ươm trong và ngoài tỉnh để thực hiện ươm tạo dự án khởi nghiệp.

Đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động truyền thông về vai trò của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đến toàn thể cộng đồng trên địa bàn tỉnh; tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên. Trung tâm cũng có nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp trong việc triển khai thủ tục doanh nghiệp và đầu tư trên địa bàn tỉnh và thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao.

Hơn nữa, Trung tâm đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng số lượng và chất lượng các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương theo chiều sâu trên cơ sở tăng cường đóng góp của khoa học công nghệ. Đặc biệt, tăng cường hợp tác công tư, thúc đẩy liên kết ba nhà theo định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời sẽ là một mắt xích quan trọng trong việc lan tỏa định hướng phát triển chung trong toàn tỉnh về phát triển cũng như kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh với các hệ sinh thái trong khu vực và trong cả nước.

Từ nay đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trung bình hàng năm thành lập mới khoảng 2.000 doanh nghiệp/năm; khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 70% tổng ngân sách trên địa bàn (GRDP) toàn tỉnh; đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nghiệp trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục