Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa" trong đó yêu cầu không chồng chéo trong hoạt động kiểm tra và không gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh

Quy chế này nêu yêu cầu cơ quan kiểm tra thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực địa phương chủ động chủ trì, tổ chức, thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo trách nhiệm đã được phân công tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP.

Khi kế hoạch kiểm tra của cơ quan cấp dưới trùng với kế hoạch kiểm tra của cơ quan cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của cơ quan cấp trên, kế hoạch kiểm tra của cơ quan cùng cấp trùng nhau về địa bàn, cơ sở thì các bên trao đổi thống nhất thành lập đoàn liên ngành.

Quy chế cũng nêu rõ, nếu phát hiện sản phẩm không bảo đảm các quy định về chất lượng hoặc cơ sở sản xuất không hợp tác trong việc kiểm tra, cơ quan kiểm tra xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trường hợp phát hiện sản phẩm, hàng hóa vi phạm pháp luật, hàng giả, cơ quan kiểm tra thông báo và gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xử lý.

Khi phát hiện hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không bảo đảm chất lượng, cơ quan kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và có trách nhiệm thông báo cho cơ quan kiểm tra tương ứng tại địa phương nơi nhập khẩu tăng cường kiểm tra tại cửa khẩu, hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng hoặc dừng việc nhập khẩu hàng hóa đó.../.

(TTXVN/Vietnam+)