Khong ky hop dong lao dong thay the tuyen dung cong chuc hinh anh 1Bộ Nội vụ thông báo công văn yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác tuyển dụng viên chức. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Từ những sai phạm trong việc kéo dài nhiều năm  sử dụng hợp đồng lao động với cán bộ nhưng không tổ chức tuyển dụng viên chức của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khi có nhu cầu bổ sung cán bộ cần phải tổ chức tuyển dụng chứ không ký hợp đồng lao động dài hạn để thay thế.

Đây là nội dung công văn số 1586/BNV-CCVC đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức, viên chức được công bố tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 16/5, tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong thời gian vừa qua, vẫn có tình trạng một số cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa làm tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức. Tình trạng ký hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế hoặc ký hợp đồng làm các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng không thực hiện tuyển dụng vẫn xảy ra.

Trước tình trạng này, Bộ Nội vụ đã gửi công văn yêu cầu những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vụ có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức phải chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được phân bổ để kịp thời bổ sung cán bộ vào làm việc theo nhu cầu.

Việc ký hợp đồng lao động để làm việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ yêu cầu số lượng cán bộ phải trong phạm vi định mức hoặc số lượng người làm việc đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của Bộ Luật Lao động.

Đối với các trường hợp tuyển dụng công chức và xét tuyển đặc cách viên chức chỉ để thực hiện tuyển dụng người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác đáp ứng được yêu cầu vủa vị trí việc làm cần tuyển dụng và do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng đề xuất, báo cáo xem xét.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương không chỉ ký hợp đồng lao động để thay hoàn toàn việc tuyển dụng mà phải tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển khi có nhu cầu.

Đối với việc phân cấp trong tuyển dụng công chức, Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền hoặc vi phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức./.
Ngô Yến (Vietnam+)