Khong lap De an xay dung co so du lieu dat dai tai 5 tinh Tay Nguyen hinh anh 1(Ảnh minh họa: Dư Toán/TTXVN)

Chính phủ đồng ý để Bộ Tài nguyên và Môi trường không lập Đề án "Tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2019-2025" theo nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 1/3/2020 về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát để lồng ghép đầy đủ nội dung được giao vào các đề án, dự án, nhiệm vụ do Bộ đang thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật nội dung điều chỉnh nêu trên; định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 1/3/2020.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước và các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, trong đó ưu tiên các lưu vực sông thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long làm cơ sở điều chỉnh cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Tài chính và các bộ, ngành, địa phương có liên quan rà soát, xây dựng các quy hoạch vùng, hướng dẫn các địa phương rà soát, lập quy hoạch tỉnh, phù hợp với khả năng bảo đảm nguồn nước ở từng địa phương và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan dự thảo nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững vùng Tây Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)