Cook
Tim Cook bảo vệ iPad mini Công nghệ

Tim Cook bảo vệ iPad mini

CEO của Apple, Tim Cook nhấn mạnh iPad mini là một sản phẩm tuyệt vời, không phải là một sản phẩm nửa vời như một tablet 7 inch.