Gibraltar
Mẹ Messi thắng kiện Bóng đá

Mẹ Messi thắng kiện

Ngày 25/4, mẹ của Messi đã được một tòa án tại Gibraltar xử thắng kiện trong một vụ kiện liên quan tới hình ảnh của ngôi sao này.