Kiem tra viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi XIII tai TAND toi cao hinh anh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 24/8, Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị đã triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Tham gia Đoàn Kiểm tra có ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra cùng các thành viên Đoàn kiểm tra.

[Ngành Tòa án đặt ra 6 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động]

Về phía Tòa án Nhân dân tối cao có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực; các vị Ủy viên Ban cán sự Đảng và đại diện lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra thuộc Tòa án Nhân dân tối cao.

Tại Hội nghị, ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao.

Thành viên đoàn Kiểm tra, gồm: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Kinh tế Trung ương.

Đoàn Kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm tra tại: Tòa án cấp cao tại Hà Nội, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị trực thuộc. Mốc thời gian kiểm tra từ khi ban hành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến thời điểm kiểm tra.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra đánh giá cao Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao quan tâm lãnh  đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị chu đáo Báo cáo tự kiểm tra của Ban cán sự đảng theo yêu cầu, đề cương hướng dẫn của Đoàn Kiểm tra; ghi nhận những ưu điểm, kết quả, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao.

Ông yêu cầu thành viên Đoàn Kiểm tra phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra; bám sát mục đích, yêu cầu, đề cương, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra; những vấn đề trọng tâm, các kiến nghị qua kiểm tra (nếu có) cần phải xác đáng, đúng thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết…

Thay mặt Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao báo cáo làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao; đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của thành viên Đoàn kiểm tra, nhất là ý kiến của Trưởng Đoàn kiểm tra để hoàn thiện Báo cáo theo đúng đề cương./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)