Ky thi tieng Han nam 2018: Chon 6.300 lao dong tu 11.600 thi sinh hinh anh 1Lao động tham gia kỳ thi tiếng Hàn Quốc để sang nước này làm việc. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Triển khai thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam, kỳ thi tiếng Hàn EPS-TOPIK dành cho lao động Việt Nam có nguyện vọng sang Hàn Quốc làm việc sẽ được tổ chức vào ngày 23/6 tới tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

[Năm 2018: Tuyển chọn 7.900 lao động đi làm việc ở Hàn Quốc]

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thông tin về kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do Cục quản lý lao động ngoài nước tổ chức ngày 19/6 tại Hà Nội.

Theo số liệu từ Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), số lượng người đăng ký tham gia thi tiếng Hàn trong lĩnh vực sản xuất chế tạo là hơn 11.600 người. Kỳ thi này sẽ tuyển chọn 6.300 người sang Hàn Quốc làm việc.

Tất cả những người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc sẽ phải tham dự kỳ thi tiếng Hàn EPS-TOPIK do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) thực hiện theo sự ủy quyền của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc. Chỉ những người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Lao động ngoài nước mới có thể được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc tuyển dụng.

Trong năm 2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tuyển chọn 7.900 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có 6.300 lao động trong lĩnh vực sản xuất chế tạo và 1.300 lao động trong lĩnh vực ngư nghiệp.

Ngoài kỳ thi tiếng Hàn dành cho lao động trong lĩnh vực sản xuất chế tạo sẽ được tổ chức vào tháng Sáu, lao động lĩnh vực ngư nghiệp sẽ thi tiếng Hàn từ 20-24/8 và kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực từ 3-7/11./.
Hồng Kiều (Vietnam+)