Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa ban hành công văn số 2004/QLLĐNN-ĐLAM yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam cập nhật các quy định của Đài Loan (Trung Quốc) về chi phí cách ly khi nhập cảnh Đài Loan cho lao động Việt Nam.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài  nước, Chính phủ Đài Loan (Trung Quốc) thông báo sẽ áp dụng các hình thức phạt nặng đối với chủ sử dụng lao động và công ty môi giới Đài Loan nếu buộc người lao động nước ngoài trả các chi phí cách ly khi nhập cảnh Đài Loan.

[Đài Loan mở rộng thêm 7 nghề nông nghiệp tiếp nhận lao động Việt Nam]

Nếu vi phạm, chủ sử dụng bị phạt tiền tối đa 300.000 Đài tệ (khoảng 247 triệu đồng) và bị hủy các giấy phép để tuyển dụng lao động nước ngoài. Công ty môi giới Đài Loan bị phạt tiền tương đương gấp 20 lần số tiền đã thu của lao động nước ngoài và bị đình chỉ hoạt động tối đa 1 năm.

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có kế hoạch đàm phán với đối tác về đưa lao động sang Đài Loan (Trung Quốc) và thông tin đầy đủ đến người lao động nội dung quy định về các chi phí nhập cảnh của Đài Loan (Trung Quốc).

Đặc biệt, người lao động trong trường hợp bị chủ sử dụng lao động và công ty môi giới thu phí cách ly khi nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc) cần phản ánh ngay đến cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc) qua đường dây nóng 1955 hoặc liên hệ với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, điện thoại: (886-2)25043477; hotline: (886) 965115968 để được hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp./.

Hồng Kiều (Vietnam+)