Liên ngành căng mình kiểm soát phương tiện ra vào cửa ngõ Thủ đô

Các chốt phòng, chống dịch COVID-19 khắp các cửa ngõ Thủ đô đang căng mình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phương tiện ra vào.
Minh Sơn (Vietnam+)