LienVietPostBank duoc mo moi 17 phong giao dich tai 6 tinh hinh anh 1Giao dịch tại LienVietPostBank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản chấp thuận đủ điều kiện thành lập 17 phòng giao dịch tại 6 tỉnh (Hưng Yên, Sơn La, Tây Ninh, Bình Định, Hà Tĩnh và Phú Yên) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Cụ thể, tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh Hưng Yên của ngân hàng được chấp thuận thành lập bao gồm: Phòng giao dịch Khoái Châu và phòng giao dịch Văn Giang.

Tại địa bàn tỉnh Sơn La, các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh Sơn La được chấp thuận thành lập bao gồm: Phòng giao dịch Mộc Châu, phòng giao dịch Sông Mã và phòng giao dịch Thuận Châu.

[LienVietPostBank được áp dụng trước hạn Thông tư 41 theo chuẩn Basel 2]

Tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh Tây Ninh được chấp thuận thành lập bao gồm: Phòng giao dịch Hòa Thành, phòng giao dịch Tân Châu và phòng giao dịch Gò Dầu.

Tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh Hà Tĩnh của LienVietPostBank được chấp thuận thành lập bao gồm: Phòng giao dịch Đức Thọ, phòng giao dịch Hương Khê và phòng giao dịch Kỳ Anh.

Tại địa bàn tỉnh Bình Định, các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh Bình Định được chấp thuận thành lập bao gồm: Phòng giao dịch An Nhơn, phòng giao dịch Phú Tài và phòng giao dịch Hoài Nhơn.

Tại địa bàn tỉnh Phú Yên, các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh Phú Yên được chấp thuận thành lập bao gồm: Phòng giao dịch Đông Hòa, phòng giao dịch Sông Cầu và phòng giao dịch Sông Hinh.

LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, thông báo lập địa điểm kinh doanh, đăng báo đối với các phòng giao dịch được thành lập nêu trên theo quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, LienVietPostBank phải khai trương hoạt động các phòng giao dịch đã được chấp thuận thành lập nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không còn hiệu lực.

Trong năm 2019, LienVietPostBank đã hoàn thành đưa vào khai trương hoạt động thêm 148 phòng giao dịch, nâng tổng số chi nhánh, phòng giao dịch lên gần 540 điểm, là ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới lớn nhất tại Việt Nam hiện nay./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)