LienVietPostBank duoc ap dung truoc han Thong tu 41 theo chuan Basel 2 hinh anh 1Giao dịch tại LienVietPostBank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn (Basel II) trước thời hạn.

Basel II là bộ tiêu chuẩn Quốc tế không chỉ bao gồm việc lượng hóa rủi ro thông qua các chỉ số và mô hình mà còn bao gồm yêu cầu hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị, chính sách, nâng cao văn hóa rủi ro và tăng cường tính minh bạch của thị trường.

Nhận định đây là bộ tiêu chuẩn có tầm ảnh hưởng lớn, Hội đồng quản trị, ban điều hành LienVietPostBank đã sớm có những chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt về công tác triển khai áp dụng Thông tư 41 theo chuẩn Basel II tại Ngân hàng.

[LienVietPostBank hoàn thành 86% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019]

Để chuẩn hóa hệ thống tính toán và quản lý tỷ lệ an toàn vốn theo yêu cầu tại Thông tư 41, LienVietPostBank đã ký kết các hợp đồng tư vấn với các đối tác uy tín trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, LienVietPostBank đã quyết liệt xây dựng và triển khai những kế hoạch về vốn, cải thiện cơ cấu tổng tài sản, nâng cao các quy trình quy định kiểm soát nội bộ nhằm đáp ứng các quy định chặt chẽ về vốn, quản trị rủi ro và các yêu cầu về đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hiện đại.

Lãnh đạo LienVietPostBank cho biết việc được phê duyệt trước thời hạn về áp dụng Thông tư 41 theo chuẩn Basel II là cột mốc rất quan trọng cho thấy ngân hàng đã đáp ứng được những nguyên tắc quản trị rủi ro cao hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững, nâng cao vị thế cạnh tranh của LienVietPostBank trên thị trường./.

Thúy Hà (Vietnam+)