Các nhà nghiên cứu của tổ chức bảo mật Pháp, ANSSI mới phát hiện ra một lỗ hổng cho phép gửi sóng radio tới các loa nhận âm thanh (microphone) trên các thiết bị iOS hoặc Android để xâm nhập và mở máy.

Các sóng radio này khá im lặng, không có tiếng ồn có thể điều khiển trợ lý ảo Siri trên iOS dưới dạng mô phỏng các lệnh thoại.

Một khi chiếc điện thoại bị mở từ trợ lý ảo Siri hay Google Now qua sóng radio trên, tin tặc có thể gửi tin nhắn cá nhân, truy cập các ứng dụng và mở ứng dụng ví điện tử (wallet).

Phát hiện trên của các nhà nghiên cứu bảo mật Pháp đã được đăng tải trên tạp chí của tổ chức Tiêu chuẩn tương thích điện tử (Electromagnetic Compatibility).

Mặc dù phát hiện trên trong thực tế sẽ chỉ xảy ra với một cuộc tấn công phức tạp và ít nó điều kiện thực hiện nhưng để đề phòng các cuộc tấn công nhằm vào các thiết bị iOS hay Android qua các trợ lý ảo Siri hay Google Now, người dùng có thể tắt chức năng Siri được phép truy cập khi đã khóa máy trong lựa chọn Touch ID & thiết lập Passcode trên iOS và tương tự với Google Now trên Android./.