Luat hoa de quan ly giam sat chat che cac hoat dong dat cuoc the thao hinh anh 1Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi tiếp thu ý của của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao được điều chỉnh nhiều nội dung, trong đó đặt cược thể thao được luật hóa và quy định cụ thể trong luật về khái niệm, nguyên tắc kinh doanh...

[Đại biểu Quốc hội: Luật hóa đặt cược thể thao mang lại nhiều lợi ích]

Đây là nội dung trong Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày trước Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIX ngày 31/5 tại Hà Nội.

Cho phép đặt cược thể thao

Trong kỳ họp thứ 4, vấn đề đặc cược thể thao đã thu hút được khá nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, một số đại biểu cho rằng, cần có thời gian đánh giá, tổng kết Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế trước khi quy định trong Luật để bảo đảm tính khả thi của điều luật.

Giải trình về vấn đề vấn đề này, ông Phan Thanh Bình cho biết, việc bổ sung quy định về đặt cược thể thao trong dự thảo Luật cần được nghiên cứu, xem xét vì trong những năm qua, thị trường đặt cược thể thao trên thế giới có xu hướng phát triển nhanh. Nhiều quốc gia đã chính thức hợp pháp hóa hoạt động đặt cược thể thao.

“Việc hợp thức hóa thị trường đặt cược thể thao nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường này, hạn chế các tác động xấu đối với xã hội, đáp ứng nhu cầu về giải trí của một bộ phận người dân và đem lại một khoản thu cho ngân sách nhà nước. Hiện nay, Chính phủ đã cho phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế,” ông Phan Thanh Bình nói.

Theo ông Phan Thanh Bình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc quy định về đặt cược thể thao ở nước ta là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, đồng thời bảo đảm sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động này. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất Quốc hội cho phép bổ sung nội dung đặt cược thể thao theo hướng quy định về khái niệm đặt cược thể thao, nguyên tắc kinh doanh đặt cược thể thao; giao Chính phủ quyết định danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao và quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao quy định: “Đặt cược thể thao là hình thức giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao được sử dụng để kinh doanh đặt cược.”

Luat hoa de quan ly giam sat chat che cac hoat dong dat cuoc the thao hinh anh 2Chính phủ đã cho phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Dự thảo nêu rõ: “Kinh doanh đặt cược thể thao phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: Kinh doanh đặt cược thể thao là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao;Hoạt động kinh doanh đặt cược phải minh bạch, khách quan, trung thực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia; Đồng tiền sử dụng để đặt cược thể thao, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược thể thao là Việt Nam đồng.”

Ưu tiên vận động viên không còn khả năng thi đấu

Đối với thể thao thành tích cao, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể về quyền của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; bổ sung chính sách ưu tiên đối với vận động viên không còn đủ khả năng thi đấu.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, ông Phan Thanh Bình cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; bổ sung chính sách ưu đãi đối với vận động viên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngành bị tai nạn trong quá trình tập luyện, thi đấu thể thao làm mất khả năng lao động hoặc chết thì vận động viên, thân nhân của họ được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của pháp luật.

“Vận động viên không còn khả năng thi đấu thể thao được Nhà nước tạo điều kiện học nghề và giải quyết việc làm, được ưu tiên tuyển dụng làm việc tại các cơ sở thể thao,” ông Phan Thanh Bình nói.

Mặc khác, trên cơ sở ý kiến đại biểu, để bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo hiểm, về lao động , bảo đảm quyền của vận động viên được thực thi trong thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh sửa dự thảo theo hướng: Vận động viên, huấn luyện viên được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm tai nạn và bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này./.

Nhóm PV (Vietnam+)